आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छु – प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री


प्रतिक्रिया दिनुहोस्