पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको प्रमाणित भए सम्बन्ध विच्छेद


काठमाडौ, ३१ साउन । पति–पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्न मुलुकी ऐनले महिलालाई भन्दा पुरुषलाई बढी स्वतन्त्रता दिएको छ । भदौ १ अर्थात, शुक्रवारदेखि लागू हुने मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ ले पतिले अर्की महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार दिएको हो । पतिलाई पत्नी मन नपरेको खण्डमा उसले सम्बन्ध विच्छेद गर्नकै लागि अर्की महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेर सम्बन्ध विच्छेद गर्न ऐनले पुरुषलाई स्वतन्त्रता दिएको छ ।
पतिले देहायका कुनै अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः

१. कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामाबाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
२. पत्नीले पतिलाई खान लागाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
३. पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जालप्रपञ्च गरेमा,
४.पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,

यस्तै पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः

१. कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
२. पतिले पत्नीलाई खानलगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
३. पतिले पत्नीको अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जालप्रपञ्च गरेमा,
४.पतिले अर्को विवाह गरेमा,
५. पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
६. पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्