प्रधानमन्त्रीको आपूर्तिमन्त्रीलार्इ प्रश्न : पेट्रोल पम्पमा फेरि लाइन किन ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस्