विद्यालय आक्रमणको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रमुखद्वारा निन्दा


प्रतिक्रिया दिनुहोस्