स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजू


काठमाडौं । स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट बेरुजू देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ०७४ को प्रतिवेदनका अनुसार गत अषाढ मसान्तसम्म ७ सय ३८ स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमा त्यति ठूलो रकम बेरुजू देखिएको हो । महालेखाले ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को रु.१ खर्व ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु
तराईका जिल्लाहरु रहेको प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढि बेरुजू रकम देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार लेखापरीक्षण अंक सबैभन्दा बढी प्रदेश नं.३ का स्थानीयतहमा ४० अर्व ४९ करोड रहेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ६ का स्थानीय तहमा रु.११ अर्ब १४ करोड रहेको छ । बेरुजू तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा घटी प्रदेश नं ७ का स्थानीय तहमा औसत ३.६८ र सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ का स्थानीय तहमा औसत १३.२७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्